Zpráva

Informace týkající se zveřejnění záměru na úřední desce

Informace poskytla: 17. 12. 2018, Ing. Hana Sysalová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 17. 12. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci o časovém období (tedy období od - do), kdy byla na úřední desce Moravskoslezského kraje zveřejněna informace o oznámení záměru "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba" v roce 2018.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 173106/2018 ze dne 17. 12. 2018 sděleno, že oznámení záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“, č. j. MSK 100870/2018 ze dne 10. 7. 2018, bylo na úřední desce Moravskoslezského kraje vyvěšeno od 10. 7. 2018 do 27. 7. 2018.

frame-scrollup