Zpráva

Informace ve věci žádostí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy

Informace poskytla: 7. 11. 2018, Ing. Ivana Bačáková, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 20. 11. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle dále uvedeného požadavku:

  1. Kolik žádostí/návrhů o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, bylo k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáno v jednotlivých letech 2006 – 2017. Dovoluji si požádat o vyčíslení pro každý rok samostatně.
  2. Kolik žádostí/návrhů o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, bylo k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podáno do 1. 10. 2018.
  3. V kolika případech bylo žádosti/návrhu o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 142 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje vyhověno a bylo vydáno rozhodnutí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy v jednotlivých letech 2006 – 2017 a od 1. 1. 2018 do 1. 10. 2018. Dovoluji si požádat o vyčíslení pro každý rok samostatně.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 150043/2018 ze dne 7. 11. 2018, a to:
Ad 1)
2006 až 2014 – 0 žádostí
2015 – 2 žádosti
2016 – 7 žádostí
2017 – 2 žádosti
Ad 2) 
V období od 1. 1. 2018 do 1. 10. 2018 nebyla ke krajskému úřadu podána žádná žádost o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ust. § 142 správního řádu. 
Ad 3)
Žádosti o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ust. § 142 správního řádu bylo krajským úřadem vyhověno a rozhodnutí o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy bylo vydáno ve dvou případech, a to jednou v roce 2015 a jednou v roce 2016.

frame-scrollup