Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Ing. Ivan Strachoň

rok narození: 1972
obec: Ostrava
volební strana: KSČM
přehled funkcí:
  • člen zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • člen výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
  • člen komise rady kraje investiční od 10. 11. 2016
vzdělání:
  • VŠ – Dřevařská fakulta
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
  • 2004 – dosud člen zastupitelstva kraje
  • 2008 – 2012 předseda zahraničního výboru zastupitelstva kraje
  • 2012 – 2016 náměstek hejtmana kraje
ke své práci v zastupitelstvu říká: „Náš kraj má historii, má i budoucnost.“

Priority v zastupitelstvu – Podporou cestovního ruchu vytvořit z kraje atraktivní místo pro domácí i zahraniční návštěvníky. Vhodnými investicemi pokračovat ve zhodnocení majetku kraje.

Jak hlasuji

frame-scrollup