Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Ing. Jaroslav Kania

rok narození: 1959
obec: Opava
volební strana: ANO 2011
přehled funkcí:
  • člen zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • náměstek hejtmana kraje od 10. 11. 2016
vzdělání:
  • Mechanik měřících a regulačních přístrojů - učňovské středisko v Přerově
  • Střední průmyslová škola pro pracující v Ostravě
  • VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní a elektrotechnická
povolání:
kvestor Slezské univerzity v Opavě
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
  • člen sportovní komise Rady města Opava
  • člen odborné skupiny pro Strategický plán rozvoje Opavy
  • zástupce Slezské univerzity v Opavě pro přípravu RIS strategie MSK
ke své práci v zastupitelstvu říká:
Priority: oblast financí, investic a majetku.

Jak hlasuji

frame-scrollup