Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Ing. Lenka Fojtíková

rok narození: 1959
obec: Ostrava
volební strana: ČSSD
přehled funkcí:
  • členka zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
  • členka komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje rady kraje od 10. 11. 2016
  • členka výboru sociálního zastupitelstva kraje od 13. 9. 2018
vzdělání:
  • VUT Brno, fakulta stavební
povolání:
  • geodetka
  • středoškolská učitelka
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
  • členka Zastupitelstva městského obvodu Poruba
  • členka Zastupitelstva města Ostrava
  • členka Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
ke své práci v zastupitelstvu říká:

Priority:
- vzdělání - školství
- územní rozvoj

Jak hlasuji

frame-scrollup