Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Ing. Martin Zuštík, Ph.D.

rok narození: 1956
obec: Ostrava
volební strana: ANO 2011
přehled funkcí:
  • člen zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • předseda výboru pro územní plánování a strategický rozvoj zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
  • člen komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje rady kraje od 11.12.2018
vzdělání:
  • VUT Brno - fakulta stavební (Ing.)
  • VUT Brno - fakulta architektury (Ph.D.)
  • Univerzita Karlova - postgraduál pro experty
povolání:
statutární ředitel
ke své práci v zastupitelstvu říká:
Efektivní a realizovatelná strategie modernizace kraje, její naplňování konkrétními projekty, podporující rozvoj a pozitivní image na pozadí moderního přístupu k územnímu plánování.

Jak hlasuji

frame-scrollup