Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Ing. Patrik Bocek

rok narození: 1979
obec: Třinec
volební strana: ANO 2011
přehled funkcí:
  • člen zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • člen výboru zastupitelstva kraje pro národnostní menšiny od 10. 11. 2016
  • člen výboru zastupitelstva kraje pro dopravu od 10. 11. 2016
  • předseda komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém od 27. 3. 2019
  • člen komise rady kraje pro strategický rozvoj a změnu image kraje do 26. 3. 2019
vzdělání:
povolání: informatik
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
  • 10 let pracovník odboru informatiky na Městském úřadě Třinec
  • člen skupiny pro implementaci eGovernmentu při Krajském úřadu Moravskoslezského kraje
ke své práci v zastupitelstvu říká: "Jsme jedničky mezi nulami. Dokážeme, že náš kraj není nejhorší, uděláme z něj moderní, prosperující - smart region."

Jak hlasuji

frame-scrollup