Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Ing. Radim Přeček

rok narození: 1973
obec: Třinec
volební strana: SPD + SPO
přehled funkcí:
  • člen zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • člen výboru pro územní plánování a strategický rozvoj zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
  • člen komise rady kraje pro strategický rozvoj a změnu image kraje od 10. 11. 2016
vzdělání:
VŠ (management, marketing a logistika), Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
povolání:
OSVČ
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
  • 2006 - 2010 člen Rady města Třinec
  • 10 let člen komise dopravní Rady města Třinec
  • 2003 - 2008 vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Jablunkov
  • v minulosti člen několika pracovních skupin, zaměřených na rozvoj a integraci regionu nebo kvalitu ve veřejné správě
ke své práci v zastupitelstvu říká:

"Kvalita našeho života závisí od toho, kolik mu jsteschopni obětovat" - jinými slovy jak kvalitní a plnohodnotný život a v jakém prostředí prožijeme, závisí jen na nás samotných. Mezi oblasti, které jsou mi nejbližší, patří určitě rozvoj dopravní infrastruktury, bezpečnost v dopravě, dopravní obslužnost a ekologická doprava. Funkční dopravní systém a dostupnost všech regionů kraje má přímý vliv na růst ekonomiky. Zvýšený tlak na regionální infrastrukturu je tak bezesporu namístě.

Jak hlasuji

frame-scrollup