Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Mgr. Simona Horáková

rok narození: 1973
obec: Opava
volební strana: ANO 2011
přehled funkcí:
  • členka zastupitelstva kraje od 7. 3. 2019
  • členka výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
  • členka komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje od 27. 3. 2019
vzdělání:
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
povolání:
zástupce ředitele ZŠ E. Beneše Opava
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
radní, zastupitelka, předsedkyně školské komise, členka obřadní komise, členka expertní skupiny pro školství při PS
ke své práci v zastupitelstvu říká:
Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.

Priority: školství, sport.

Jak hlasuji

frame-scrollup