Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Ing. Tomáš Kuča

rok narození: 1970
obec: Orlová
volební strana: ČSSD
přehled funkcí:
  • člen zastupitelstva kraje od 6. 11. 2018
  • člen výboru pro územní plánování a strategický rozvoj zastupitelstva kraje od 13.12.2018
  • členem výboru pro tělovýchovu a sport zastupitelstva kraje od 13.12.2018
  • člen komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch rady kraje od 11.12.2018

Jak hlasuji

frame-scrollup