Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Ing. Zdeněk Husťák

rok narození: 1970
obec: Klimkovice
volební strana: ČSSD
přehled funkcí:
  • člen zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • člen výboru pro kulturu a památky od 10. 11. 2016
  • člen komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání rady kraje od 10. 11. 2016
vzdělání: VŠ - zeměměřičský inženýr
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
  • 1999 - 2004 zaměstnanec Katastrálního úřadu Nový Jičín
  • 2002 - dosud člen Zastupitelstva města Klimkovice
  • 2010 - 2019 starosta města Klimkovice
  • 2012 - 2016 člen výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje
ke své práci v zastupitelstvu říká:

"Zemi jsme nezdědili od našich předků - půjčujeme si ji od našich dětí."

Priority:
- ekologie - zdravý kraj, čistý vzduch, zdravé potraviny a voda
- lázeňství a cestovní ruch
- doprava
- zdravá města
- komunitní plánování
- chytrý kraj
- gender - rovné příležitosti žen a mužů
- strategické a územní plánování MSK

Jak hlasuji

frame-scrollup