Zpráva

ISO 9001, ISO 14001 a EMAS, ISO 27001

Systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001

Krajský úřad má od roku 2016 zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a nařízení EMAS

Krajský úřad má od roku 2011 zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a nařízení EMAS

Systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001

Krajský úřad má od roku 2019 zavedený a certifikovaný systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2013

frame-scrollup