Zastupitelé

JUDr. Josef Babka

rok narození: 1956
obec: Ostrava
volební strana: KSČM
přehled funkcí:
 • člen zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
 • člen komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje od 10. 11. 2016
 • člen komise legislativní rady kraje od 10. 11. 2016
 • předseda politického klubu KSČM
vzdělání:
 • VŠ – Právnická fakulta UK Praha
povolání: vedoucí odboru VÍTKOVICE, a.s.
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
 • člen rady a tajemník ObNV Ostrava 1
 • člen Zastupitelstva města Ostrava
 • člen Rady města Ostrava, předseda právní komise
 • člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
 • 1. náměstek hejtmana kraje
 • předseda komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje
ke své práci v zastupitelstvu říká: "Není zapomenutých míst v kraji, není privilegovaných území. A k tomu chci prací v zastupitelstvu napomáhat."

Jak hlasuji

frame-scrollup