Zpráva

Kdy požádat o individuální dotaci z rozpočtu kraje?

Moravskoslezský kraj každoročně vyhlašuje v jednotlivých odvětvích dotační programy, a to postupně v průběhu daného roku. S nově vyhlášeným dotačním programem se mohou zájemci seznámit na krajském webu, kde je zveřejněn 30 dnů. Poté mohou během určené lhůty podat žádost o dotaci. Výběr projektů k podpoře probíhá v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu.

V případě, že vaše žádost není předmětem vyhlášeného dotačního programu, můžete požádat Moravskoslezský kraj o individuální dotaci z rozpočtu kraje. Jednotlivými žádostmi se zabývají orgány kraje. Při jejich posuzování je brán zřetel zejména na soulad podané žádosti se strategickými záměry kraje a programovým prohlášením rady kraje. Žadatel je vždy informován o rozhodnutí orgánu kraje.

K podání žádosti o individuální dotaci využijte prosím elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz/.

Dotazy týkající se elektronického podání:
Ing. Roman Štosek, tel.: 595 622 498, e-mail: roman.stosek@msk.cz

frame-scrollup