Zpráva

Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

předseda:

 • Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:

 • JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Ing. Michal Brunclík, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Tomáš Miczka, člen zastupitelstva kraje (SPD + SPO)
 • Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje (ODS)
 • Ing. Jiří Hamrozi
 • Ing. Tomáš Hrubiš
 • Dalibor Janošek
 • Miroslav Martinec
 • Ing. Josef Němec
 • Igor Trávníček
 • MUDr. Roman Gřegoř, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
 • plk. Ing. Jaroslav Hrabec, Krajské vojenské velitelství Ostrava
 • plk. Mgr. Tomáš Kužel, Policie ČR - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje
 • brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Úkoly komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se bezpečnosti (zejména stavu kriminality a veřejného pořádku) a integrovaného záchranného systému.
 2. Projednává návrhy právních předpisů kraje v oblasti IZS a svá stanoviska projednává s komisí legislativní.
 3. Projednává individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
 4. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a návrhy týkající se rozpočtu kraje v dané oblasti.
 5. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Poznámka:

Rada kraje zřídila komisi a jmenovala jejího předsedu a členy usnesením č. 1/4 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení komise proběhla usnesením rady kraje č. 7/433 ze dne 7. 2. 2017, č. 57/5193 ze dne 26. 2. 2019 a č. 59/5332 ze dne 26. 3. 2019.

Plněním výše uvedených úkolů byla komise pověřena usnesením rady kraje č. 3/74 z 6. 12. 2016 (příloha č. 4 Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje).

frame-scrollup