Zpráva

Komise investiční

předseda:

 • Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

členové:

 • Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS)
 • Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Bc. Eva Tořová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Petra Ječmionková
 • Ing. Miroslav Kopečný
 • Ivana Nevludová
 • Ing. Marian Otruba
 • Bc. Martin Sliwka
 • Ing. Otakar Šimík
 • Ing. Bc. Martin Šturala
 • Ing. Jaroslav Šula

Úkoly komise investiční

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti strategických investic kraje.
 2. Projednává a doporučuje radě požadavky příspěvkových organizací kraje a obchodních společností, u nichž je kraj jediným vlastníkem, příp., u nichž má kraj majetkový podíl, a návrh na zařazení akcí reprodukce majetku kraje v oblasti investic týkajících se především nových kapacit (novostavby, přístavby, nástavby) do návrhu rozpočtu kraje. K předloženým požadavkům se komise vyjadřuje z hlediska jejich objemu a účelu.
 3. Projednává návrh plánu přípravy a realizace akcí reprodukce majetku kraje na následující období.
 4. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Poznámka

Rada kraje zřídila komisi a jmenovala jejího předsedu a členy usnesením č. 1/4 ze dne 10. listopadu 2016. Rada kraje usnesením č. 45/3932 ze dne 28. 8. 2018 nově stanovila maximální počet členů komise a jmenovala nové členy.

Plněním výše uvedených úkolů byla komise pověřena usnesením rady kraje č. 3/74 z 6. 12. 2016 (příloha č.  4 Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje). Změna úkolů komise proběhla usnesením rady kraje č. 13/979 ze dne 18. 5. 2017.

frame-scrollup