Zpráva

Komise legislativní

předseda:

 • Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS)

členové:

 • JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Martin Bugaj
 • JUDr. Milan Čichoň
 • Mgr. Radovan Hořínek
 • Mgr. Richard Koliba
 • Lukáš Seibert
 • Mgr. et Mgr. Jan Siostrzonek
 • Mgr. Jana Šujanová
 • Mgr. David Šula

Úkoly komise legislativní

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti právních předpisů.
 2. Projednává návrhy právních předpisů kraje a předkládá své stanovisko radě.
 3. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Poznámka

Rada kraje zřídila komisi a jmenovala jejího předsedu a členy usnesením č. 1/4 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení komise proběhla usnesením č. 32/2770 ze dne 27. února 2018.

Plněním výše uvedených úkolů byla komise pověřena usnesením rady kraje č. 3/74 z 6. 12. 2016 (příloha č.  4 Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje).

frame-scrollup