Zpráva

Komise legislativní

předseda:

 • Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS)

členové:

 • JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Ing. Michal Brunclík, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Ing. Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Martin Bugaj
 • JUDr. Milan Čichoň
 • Mgr. Radovan Hořínek
 • Mgr. Richard Koliba
 • Lukáš Seibert
 • Mgr. et Mgr. Jan Siostrzonek
 • Mgr. Jana Šujanová
 • Mgr. David Šula

Úkoly komise legislativní

 • Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti právních předpisů.
 • Projednává návrhy právních předpisů kraje a předkládá své stanovisko radě.
 • Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Poznámka

Rada kraje zřídila komisi a jmenovala jejího předsedu a členy usnesením č. 1/4 ze dne 10. listopadu 2016.

Změny ve složení komise proběhly usnesením:

 • č. 32/2770 ze dne 27. února 2018
 • č. 45/3932 ze dne 28. 8. 2018
 • č. 47/4147 ze dne 25. 9. 2018
 • č. 57/5193 ze dne 26. 2. 2019

Plněním výše uvedených úkolů byla komise pověřena usnesením rady kraje č. 3/74 z 6. 12. 2016 (příloha č.  4 Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje).

frame-scrollup