Zpráva

Komise organizační

předseda:

 • prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje (ANO 2011)

členové:

 • Ing. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Jakub Unucka, MBA, člen zastupitelstva kraje (ODS)
 • Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Ing. Tomáš Kotyza
 • Bc. Taťána Kahánková
 • JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Úkoly komise organizační

 1. Pojednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se programu jednání orgánů kraje.
 2. Projednává a předkládá stanoviska k návrhům, které obdrží od politických klubů zastupitelstva.
 3. Projednává materiálně technické zabezpečení činnosti zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva a komisí rady.
 4. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Poznámka

Rada kraje zřídila komisi a jmenovala jejího předsedu a členy usnesením č. 44/3820 ze dne 7. srpna 2018. Změna ve složení komise proběhla usnesením č. 57/5193 ze dne 26. 2. 2019 a č. 76/6982 ze dne 9. 12. 2019.

Plněním výše uvedených úkolů byla komise pověřena usnesením rady kraje č. 44/3820 ze dne 7. srpna 2018 (příloha č.  4 Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje).

frame-scrollup