Zpráva

Komise pro občany se zdravotním postižením

předsedkyně:

 • Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:

 • Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Zdeněk Husťák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Irena Bláhová
 • Radim Kozlovský
 • Jana Pagáčová
 • Maxim Pachomov
 • Jaroslav Perútka
 • Bc. Michal Sněhota
 • Veronika Žáková

Úkol komise pro občany se zdravotním postižením

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se občanů se zdravotním postižením.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů týkajících se občanů se zdravotním postižením, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem týkajících se občanů se zdravotním postižením a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
 4. Koordinuje činnosti všech subjektů podílejících se na realizaci Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, monitoruje stav plnění opatření plánu, navrhuje další postup v případě neplnění opatření.
 5. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Poznámka:

Rada kraje zřídila komisi a jmenovala její předsedkyni a členy usnesením č. 1/4 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení komise proběhla usnesením č. 35/3092 ze dne 27. 3. 2018 a č. 47/4147 ze dne 25. 9. 2018.

Plněním výše uvedených úkolů byla komise pověřena usnesením rady kraje č. 3/74 z 6. 12. 2016 (příloha č.  4 Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje).

frame-scrollup