Zpráva

Komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch

předseda:

 • Mgr. Radek Kaňa (ODS)

členové:

 • Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Lenka Brzyskowská, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (
 • Ing. Miroslav Hajdušík, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Květa Kubíčková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Tomáš Kuča, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Mgr. Martina Nováková, DiS., členka zastupitelstva kraje (ODS)
 • Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
 • Ing. Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Ing. Hynek Orság
 • Ing. Eva Šillerová
 • Petr Veselka

Úkoly komise pro regionální rozvoj, obnovu venkova a cestovní ruch

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti rovnoměrného rozvoje kraje s důrazem na rozvoj hospodářsky slabých a strukturálně postižených mikroregionů kraje, včetně rozvoje venkova.
 2. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti rozvoje cestovního ruchu v kraji.
 3. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti rovnoměrného rozvoje kraje s důrazem na rozvoj hospodářsky slabých a strukturálně postižených mikroregionů kraje, včetně rozvoje venkova a v oblasti rozvoje cestovního ruchu v kraji, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 4. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených mikroregionů kraje, vč. rozvoje venkova a v oblasti rozvoje cestovního ruchu v kraji, popř. i individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
 5. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Poznámka:

Rada kraje zřídila komisi a jmenovala jejího předsedu a členy usnesením č. 1/4 ze dne 10. listopadu 2016. Rada kraje usnesením č. 45/3932 ze dne 28. 8. 2018 nově stanovila maximální počet členů komise a jmenovala nové členy. Změna ve složení komise proběhla usnesením rady kraje č. 52/4781 ze dne 11.12.2018 a č. 59/5332 ze dne 26. 3. 2019.

Plněním výše uvedených úkolů byla komise pověřena usnesením rady kraje č. 3/74 z 6. 12. 2016 (příloha č.  4 Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje).

frame-scrollup