Zpráva

Komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje

předseda:

 • Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:

 • Ing. Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • Mgr. Simona Horáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Mgr. Martina Nováková, Dis., členka zastupitelstva kraje (ODS)
 • Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Ing. Radim Přeček, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)
 • Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
 • Mgr. Martin Duda
 • Bc. Ondřej Lapisz
 • Jakub Neužil
 • Vavřinec Pečinka
 • Ing. Pavel Řezníček
 • Ing. Libor Staněk

Úkoly komise pro strategický rozvoj a změnu image kraje

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti strategického rozvoje a image kraje, a to v souladu s vizí a strategickým plánem rozvoje kraje, včetně jeho aktualizací a v návaznosti na další dokumenty, které podporují strategický rozvoj kraje.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu přípravy a realizace strategických programů a projektů týkajících se strategického rozvoje a image kraje, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem na podporu přípravy a realizace strategických programů a projektů týkajících se strategického rozvoje a image kraje a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
 4. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Poznámka:

Rada kraje zřídila komisi a jmenovala jejího předsedu a členy usnesením č. 1/4 ze dne 10. listopadu 2016.

Změna ve složení komise projednána usneseními rady kraje

 • č. 3/189 ze dne 6. 12. 2016
 • č. 52/4781 ze dne 11.12.2018
 • č. 45/3932 ze dne 28. 8. 2018
 • č. 59/5332 ze dne 26. 3. 2019

Plněním výše uvedených úkolů byla komise pověřena usnesením rady kraje č. 3/74 z 6. 12. 2016 (příloha č.  4 Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje).

frame-scrollup