Zpráva

Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

předseda:

 • Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:

 • Ing. Zdeněk Husťák, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
 • RSDr. Karel Kuboš, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
 • Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje (ODS)
 • RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
 • Mgr. Martin Duda
 • prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
 • Stanislav Martinek
 • Ing. Zbyněk Obdržálek
 • doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
 • Ing. Jan Vavříček

Úkoly komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

 1. Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se oblasti výzkumu, vývoje, inovačního podnikání a vysokých škol, a to v souladu s Regionální inovační strategií, včetně jejích aktualizací.
 2. Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů v oblasti výzkumu, vývoje, inovačního podnikání a vysokých škol, v odůvodněných případech návrh na realizaci procesu vyhodnocování a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího složení.
 3. Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem v oblasti výzkumu, vývoje, inovačního podnikání a vysokých škol a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své návrhy radě.
 4. Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

Poznámka:

Rada kraje zřídila komisi a jmenovala jejího předsedu a členy usnesením č. 1/4 ze dne 10. listopadu 2016. Změna ve složení komise proběhla usnesením č. 40/3564 ze dne 12. 6. 2018.

Plněním výše uvedených úkolů byla komise pověřena usnesením rady kraje č. 3/74 z 6. 12. 2016 (příloha č.  4 Jednacího řádu rady kraje a komisí rady kraje).

frame-scrollup