Zpráva

Komise rady kraje

Rada kraje na své 1. schůzi konané dne 5. 11. 2020 usnesením č. 1/4 zřídila tyto komise rady kraje:

 

Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém

předseda: JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje (KSČM)

členové:
Mgr. Simona Horáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Bohuslav Niemiec, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Leonard Varga, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Ing. Jan Wolf, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
Ing. Petr Baránek
Ing. Patrik Bocek
Michal Breškovec
René Budník
René Kaniok
Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
Mgr. Dušan Krompolc
Robin Lotko
Ing. Tomáš Müller
Bc. Richard Vereš
MUDr. Roman Gřegoř, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
brig. gen. Mgr. Tomáš Kužel, Policie ČR - Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje
plk. gšt. Ing. Jaroslav Medek, Krajské vojenské velitelství Ostrava
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

 

Komise pro průmysl a energetiku

předseda: Ing. Bohuslav Niemiec, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

členové:
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Mgr. Vlastimil Janiczek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Mgr. Zuzana Klusová, členka zastupitelstva kraje (Piráti)
Ing. Pavel Kořízek, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Ing. Patrik Schramm, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
Mgr. Kateřina Šebestová, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Jan Abrahamčík
Ing. Filip Grygarčík
Ing. Aleš Makúch
David Ratiborský
Mgr. Karel Sibinský
Petr Takáč
Ing. František Vaštík

 

Komise legislativní

předseda:
Mgr. Petr Psotka (ODS+TOP 09)

členové:
JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
Ing. et Ing. David Dudzik, člen zastupitelstva kraje (SPD)
JUDr. Václav Dobrozemský, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Mgr. Radovan Hořínek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Mgr. Stanislav Kopecký, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ondřej Ručka, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Marian Babic
Mgr. Petra Brodová, MPA
Mgr. Tomáš Gurecký
Mgr. Michal Hořínek
Mgr. Jan Siostrzonek
Mgr. David Šula
Bc. Richard Vereš

 

Komise pro občany se zdravotním postižením a v nouzi

předsedkyně:
Ing. Lenka Holková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:
Irena Bláhová, členka zastupitelstva kraje (SPD)
Marcel Sikora, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Hana Brňáková
Luboš Čmiel
Jaroslav Hořejší
RSDr. Ivana Kalousková
Radim Kozlovský
Margareta Michopulu
Jaroslav Perútka
Žaneta Thomasová
Bc. Eva Tořová
Bc. Tomáš Velička
PhDr. Iveta Wilczková
Veronika Žáková

 

Komise pro strategický rozvoj kraje

předseda:
Mgr. Radek Kaňa, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)

členové:
Jakub Dedek, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Mgr. Radovan Hořínek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Bc. Miroslav Otisk, MSc., MBA, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
Mgr. Jan Tabášek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Leonard Varga, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Igor Bruzl
Ing. Jiří Hamrozi
Bc. Michal Krčmář
Bc. Ondřej Lapisz
Ing. Aleš Linhart
Ing. Karel Siuda

 

Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch

předsedkyně:
Mgr. Monika Brzesková, členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

členové:
Jiří Demel, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Ing. Miroslav Hajdušík, MBA, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
Mgr. Simona Horáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Mgr. Radek Kaňa, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ing. Michal Kokošek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Lukáš Oprchalský, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Patrik Schramm, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Marcel Sikora, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Robert Sivulka, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Karel Deutscher
Ing. Radomír Klein
Alena Klocová
Ondřej Pavlán
Petr Veselka

 

Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání

předseda:
Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)

členové:
Jakub Dedek, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
Mgr. Vlastimil Janiczek, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Pavel Kořízek, člen zastupitelstva kraje (Piráti)
RNDr. Michal Pobucký, DiS., člen zastupitelstva kraje (ČSSD)
Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Ing. Libor Unverdorben (ANO 2011)
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Leopold Benda
Ing. Petr Havránek
Martin Honajzer
Ing. Tomáš Kuděla
Ing. Miroslav Paul
Ing. Libor Staněk
Mgr. Martin Duda, Technologická agentura ČR
prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Ing. Mgr. Radek Šnita, Ph.D., MBA
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor Slezské univerzity v Opavě a člen zastupitelstva kraje

 

Komise organizační

předseda:
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje (ANO 2011)

členové:
JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje (KSČM)
Ing. Josef Bělica, MBA, člen zastupitelstva kraje (ANO 2011)
Irena Bláhová, členka zastupitelstva kraje (SPD)
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, člen zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)
Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)
Mgr. Zuzana Klusová, členka zastupitelstva kraje (Piráti)
Ing. Jakub Unucka, MBA, člen zastupitelstva kraje (ODS+TOP 09)
Ing. Tomáš Kotyza, MBA, ředitel krajského úřadu
Bc. Taťána Kahánková, odbor kancelář hejtmana kraje
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační

frame-scrollup