Zpráva

Kopie rozhodnutí dle odpovědi na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., č. j. MSK 120431/2018 ze dne 4. 9. 2018 

Informace poskytl: 27. 9. 2018, Mgr. Jan Dospiva, odbor dopravy a chytrého regionu
Zveřejněno dne: 3. 10. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje kopie rozhodnutí dle přílohy (odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., č. j. MSK 120431/2018 ze dne 4. 9. 2018, odvolací řízení ve věci nepovoleného umístění pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci za léta 2016-2018).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty kopie požadovaných rozhodnutí přípisem č. j. MSK 129834/2018 ze dne 27. 9. 2018. Žádost byla odmítnuta v části týkající se poskytnutí údajů o fyzických osobách, a to jména, příjmení, data narození, místa pobytu, identifikátoru datové schránky, čísla parcely a listu vlastnictví pozemku. Poskytnutá rozhodnutí jsou k nahlédnutí na oddělení silničního hospodářství odboru dopravy a chytrého regionu.

frame-scrollup