Zpráva

Kopie rozhodnutí krajského úřadu č. j. 108709/2015 ze dne 22. 10. 2015

Informace poskytla: 16. 11. 2018, Ing. Ivana Bačáková, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 21. 11. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: „Dokumenty týkající se rozhodnutí o Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí výjimky z ust. § 24 odst. 1 vyhl-č.501/2006 Sb. Stavba „Ropice-Střítěž, rekonstrukce VNv 06“ ze dne 15. 6. 2015 žadatele CEZ-Distribuce a. s. Teplická 874/8, Děčín, 405 02, IČ 24729035 v zastoupení Montprojekt a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice.“.
Na základě výzvy k upřesnění obdržel krajský úřad 9. 11. 2018 upřesnění žádosti, v němž žadatel uvedl, že požaduje zaslání kopie rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí výjimky ve výše uvedené věci.

Poskytnuté informace:
Žadateli byla poskytnuta kopie požadovaného rozhodnutí přípisem č. j. MSK 155041/2018 ze dne 16. 11. 2018, s tím, že v něm byly v souladu s ust. § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím anonymizovány osobní údaje, které podléhají ochraně osobních údajů. Rozhodnutí je uloženo níže.

frame-scrollup