Zpráva

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla

Rada kraje na své schůzi dne 24. 1. 2017 usnesením č. 6/389 schválila následující podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 3. 2017 10 hodin do 31. 3. 2017 14 hodin. Bližší informace ke způsobu podávání žádostí jsou uvedeny v čl. IX podmínek dotačního programu.

Podmínky

Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II - kotle na biomasu a tepelná čerpadla

Kontakt

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 355
e-mail: kotliky@msk.cz

Přílohy

frame-scrollup