Zpráva

Krajský rozpočet na příští rok je připraven. „Visí“ na webu a úřední desce, lidé se k němu mohou vyjádřit

S jak velkým balíkem peněz bude příští rok hospodařit Moravskoslezský kraj? Kolik pošle školám, nemocnicím a dalším krajským příspěvkovým organizacím? Jaká částka padne na dopravu, investice a další aktivity? Rozpočet na rok 2020 je připraven a zveřejněn, občané se k němu mohou vyjádřit.

Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 je od 26. listopadu zveřejněn na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje. Své připomínky k němu mohou občané vyjádřit písemně a doručit je do 11. prosince 17 hodin na podatelnu krajského úřadu, nebo ústně na zasedání krajského zastupitelstva. To se bude konat 12. prosince.

Rozpočet Moravskoslezského kraje je navržen v celkové výši 10,788 miliardy korun - počítá s příjmy 10,195 miliardy korun, výdaje by pak měly dosáhnout 10,788 miliardy korun. Na pokrytí rozdílu, tedy 0,593 miliardy korun, využije kraj hlavně prostředky rozpočtu kraje na letošní rok, především úspory. Použití úvěrových prostředků se minimalizuje. Již od roku 2019 jsou splátky úvěrů vyšší než čerpání úvěrů, což příznivě ovlivňuje výši zadluženosti kraje.

„Návrh rozpočtu je zpracován s využitím aktuálních odborných predikcí očekávaného růstu ekonomiky v České republice - predikce Ministerstva financí předpokládá růst HDP o 2 procenta. Tento návrh podporuje naplňování strategických dokumentů schválených krajským zastupitelstvem a byl sestaven v souladu s programovým prohlášením rady kraje Vize 2024,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že na  běžných výdajích utratí Moravskoslezský kraj v příštím roce 7,491 miliardy korun. Největší část půjde na provoz krajských příspěvkových organizací a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou.

Prioritou připraveného krajského rozpočtu je garantovat zajištění chodu příspěvkových organizací kraje na odpovídající úrovni (včetně pokrytí nárůstu platů), zabezpečení zákonných povinností kraje a udržení nízké zadluženosti kraje. Úvěrové zdroje budou v roce 2020 využívány pouze na krátkodobé předfinancování dotací u akcí spolufinancovaných z EU a státního rozpočtu.

Pokud krajští zastupitelé navržený rozpočet 12. prosince schválí, bude Moravskoslezský kraj v příštím roce investovat zhruba 3,297 miliardy korun.

„Většinu kapitálových výdajů tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů.  Z velkých investic v odvětví dopravy můžu uvést například pokračující rekonstrukci mostů Výškovické ulice v Ostravě (silnice III/4787) nebo II. etapu rekonstrukce mimoúrovňového křížení Bazaly v Ostravě. Plánujeme také zahájit rekonstrukci a modernizaci silnice II/479 na ulici Těšínské v Ostravě nebo rekonstrukci silnice II/477 ve Frýdku-Místku na Lískovecké ulici,“ řekl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Dodal, že významné finanční prostředky poputují na rozvoj infrastruktury v oblasti kultury. „Bude dokončena a zpřístupněna nová expozice Muzea Těšínska v Českém Těšíně, budou pokračovat práce na vybudování nového Muzea automobilů TATRA v Kopřivnici, chceme také dokončit obnovu památníku J. A. Komenského ve Fulneku a zpřístupnit expozici zámku Nová Horka. Zahájíme výstavbu nového Muzea Trojmezí v Jablunkově. Kraj bude pokračovat v přípravě novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny a přístavby Domu umění v Ostravě,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

V oblasti sociálních služeb Moravskoslezský kraj mimo jiné zahájí velkou rekonstrukci Domova Březiny. Výsledkem bude zcela nový objekt pro klienty v energeticky pasivním standardu. Naplno se rozběhnou práce na transformaci stávajícího areálu SAGAPO v Bruntále, začne výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici a dokončena bude rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D v Novém domově v Karviné.

„V příštím roce budeme pokračovat v realizaci projektů energetických úspor.  Například v Mendelově gymnáziu v Opavě, zateplíme také další objekty Slezské nemocnice v Opavě. Rozpočet počítá i s investicemi do školství. Začneme s výstavbou dílen pro praktické vyučování pro Střední odbornou školu ve Frýdku-Místku, s rekonstrukcí objektů Polského gymnázia či s rekonstrukcí budovy na Praskově ulici v Opavě,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

V odvětví zdravotnictví budou pro vytvoření tří lůžkových oddělení následné péče provedeny stavební úpravy a přístavba pavilonu „H“ Slezské nemocnice v Opavě, zrealizována bude také přístavba a nástavba rehabilitace v Nemocnici Třinec. Nemocnice ve Frýdku-Místku zahájí rekonstrukci hemodialýzy v budově S.

 „Vyčlenili jsme také peníze na stavební úpravy školních budov, pořízení zdravotnických přístrojů a další,“ dodal náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Na úřední desce a internetových stránkách Moravskoslezského kraje (podle zákona č. 250/2000 Sb.) je vyvěšen také návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021-2023. Občané kraje mohou uplatnit připomínky i k tomuto návrhu.

Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2021-2023 je nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Výhled kraje je kvůli značné nejasnosti zejména ve vývoji příjmů v delším časovém horizontu sestaven na období 3 let. V těchto letech bude kraj kromě projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci končícího programového období 2014 až 2020 realizovat další významné projekty, a to za pomoci zdrojů Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. Výhled kraje reaguje na predikované zpomalování výkonnosti české ekonomiky poklesem meziročních růstů inkasa sdílených daní a rovněž snížení běžných výdajů. V období výhledu bude kraj dále pokračovat v  udržení nízké zadluženosti kraje. Předpokládá se, že do konce roku 2023 zadluženost výrazně klesne na zhruba 600 milionů korun, což znamená pokles o 70 procent oproti konci roku 2019. K úplnému splacení všech úvěrů pak dojde v roce 2025.


27. listopadu 2019

Související dokumenty

frame-scrollup