Zpráva

Krajský rozpočet na příští rok je připraven, občané se k němu mohou vyjádřit

S kolika penězi bude příští rok hospodařit Moravskoslezský kraj? Jakou částku pošle školám, nemocnicím a dalším krajským příspěvkovým organizacím, kolik padne na dopravu a další aktivity? Do čeho se bude investovat? Rozpočet na rok 2019 je připraven a zveřejněn, občané se k němu mohou vyjádřit.

Návrh rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 je od 28. listopadu zveřejněn na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje. Své připomínky k němu mohou občané vyjádřit písemně a doručit je do 12. prosince 17 hodin na podatelnu krajského úřadu, nebo ústně na zasedání krajského zastupitelstva. To se bude konat 13. prosince.

Rozpočet Moravskoslezského kraje je navrhován v celkové výši 10,285 miliardy korun - počítá s příjmy 9,445 miliardy korun, výdaje by pak měly dosáhnout 10,285 miliardy korun. Na pokrytí rozdílu, tedy 0,840 miliardy korun, využije kraj zejména finance z krajského rozpočtu kraje na rok 2018, které se podařilo uspořit. Použití úvěrových prostředků se minimalizuje, oproti letošnímu roku dochází ke změně poměru mezi splátkami úvěrů a čerpáním úvěru. Od roku 2019 budou splátky úvěrů vyšší, což příznivě ovlivňuje výši zadluženosti kraje.

„Návrh rozpočtu je zpracován s využitím aktuálních odborných predikcí očekávaného růstu ekonomiky v České republice - Ministerstvo financí předpokládá růst HDP o 2,9 procenta. Tento návrh podporuje naplňování strategických dokumentů schválených zastupitelstvem kraje a byl sestaven v souladu s programovým prohlášením rady kraje Vize 2024,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že na běžných výdajích utratí Moravskoslezský kraj v příštím roce 6,996 miliardy korun. Největší část půjde na provoz krajských příspěvkových organizací a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou.

Základní prioritou připraveného rozpočtu je garantovat zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací kraje na odpovídající úrovni (včetně pokrytí nárůstu platů), zabezpečení zákonných povinností kraje a udržení nízké zadluženosti kraje. Úvěrové zdroje budou v roce 2019 využívány pouze na krátkodobé předfinancování dotací u akcí spolufinancovaných z EU a státního rozpočtu.

Pokud krajští zastupitelé navržený rozpočet 13. prosince schválí, bude Moravskoslezský kraj v příštím roce investovat zhruba o 0,392 miliardy korun více než letos.

Kapitálové výdaje by měly přesáhnout 3,288 miliardy korun. Většinu tvoří výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, počítáme ale i s investicemi z vlastních zdrojů. Z velkých investic v odvětví dopravy mohu uvést například pokračující rekonstrukci mostů Výškovické ulice v Ostravě (silnice III/4787) nebo II. etapu rekonstrukce mimoúrovňového křížení Bazaly v Ostravě. Měla by skončit také výstavba silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa v Ostravě nebo například rekonstrukce a modernizaci silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hranice okresu Opava,“ řekl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Dodal, že zahájena bude například i rekonstrukce a modernizace silnice II/457 Sádek - Osoblaha. „V odvětví školství dokončíme novostavbu tělocvičny gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně a budeme pokračovat v zateplování vybraných objektů škol. Počítáme s tím, že skončí také stavební část rekonstrukce výstavní budovy a nové expozice Muzea Těšínska v Českém Těšíně, revitalizace saly terreny zámku v Bruntále a zahájíme výstavbu Muzea automobilů Tatra v Kopřivnici. Postavíme také novou lékárnu a  budovu onkologie v krnovské nemocnici. Ve frýdecko-místecké nemocnici chceme přestavět pavilon I pro magnetickou rezonanci. Zahájíme rekonstrukci ubytovací části a přístavbu budovy D v Novém domově v Karviné. V Bruntále bude pro krajskou příspěvkovou organizaci Sagapo zahájena výstavba sociálně terapeutických dílen a zázemí pro vedení, výstavba domova pro osoby se zdravotním postižením a chráněného bydlení,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania s tím, že v krajském rozpočtu jsou vyčleněny také peníze na stavební úpravy školních budov, pořízení zdravotnických přístrojů a další.

Na úřední desce a internetových stránkách Moravskoslezského kraje je ze zákona vyvěšen také návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020-2022. Občané kraje mohou uplatnit připomínky i k tomuto návrhu.


Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020-2022 je nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování územního samosprávného celku. Výhled kraje je kvůli značné nejasnosti zejména ve vývoji příjmů v delším časovém horizontu sestaven na období 3 let. V těchto letech bude kraj kromě projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci končícího programového období 2014 – 2020 realizovat další významné projekty, a to za pomoci zdrojů Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. Výhled kraje počítá s využíváním nového úvěrového rámce, avšak pouze na předfinancování dotací u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Celková zadluženost kraje bude přesto snižována a je předpoklad, že do konce roku 2022 výrazně klesne na úroveň zhruba 900 milionů korun. Znamená to pokles o 60 procent oproti konci roku 2019. K úplnému splacení všech úvěrů pak dojde v roce 2025.


28. listopadu 2018

Související dokumenty

frame-scrollup