Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

rok narození: 1974
obec: Ostrava
volební strana: KDU-ČSL
přehled funkcí:
  • člen zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • náměstek hejtmana kraje od 10. 11. 2016
vzdělání:
  • OU - filozofická fakulta
  • UP - Cyrilometodějská teologická fakulta
povolání: ředitel Charity České republiky
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
  • 1998 – 2002 člen Rady městského obvodu Ostrava-Poruba
  • 2003 – 2007 vedoucí odboru kultury, školství, mládeže a sportu Magistrátu města Ostravy
  • 2008 – dosud člen zastupitelstva kraje
ke své práci v zastupitelstvu říká:

"Jenom život, který žijeme pro druhé, stojí za to.

Priority:
- kultura a památková péče
- sociální oblast
- zdravotně postižení

Jak hlasuji

frame-scrollup