Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Mgr. Marcela Mrózková Heříková

rok narození: 1960
obec: Ostrava
volební strana: ANO 2011
přehled funkcí:
  • členka zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • předsedkyně výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
  • členka výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje od 13. 3. 2019
  • členka komise rady kraje pro občany se zdravotním postižením od 10. 11. 2016
povolání:
  • novinářka
  • předsedkyně sdružení Perseus
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
členka Rady města Ostravy
ke své práci v zastupitelstvu říká:
Ať je náš kraj místem, které si váží svého kulturního, přírodního a industriálního dědictví, které opatruje a rozvíjí pro další generace.

Jak hlasuji

frame-scrollup