Zpráva

Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Poř. číslo Název žadatele Název památky, v níž bude akce realizována Právní forma Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu Požadovaná výše dotace Návrh dotace (max. 90 % z celkoých plánovaných nákladů) Návrh dotace - část A realizace akce FAJNEHO LÉTA Návrh dotace - část B infrastruktura a revitalizace objektu Návrh dotace neinvestiční Návrh dotace investiční Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech v % 1. splátka dotace v roce 2017 (50 % z dotace) 2. splátka dotace v roce 2017 (50 % z dotace) Bodové hodnocení část A* / část B** (max. 200 bodů) Období realizace projektu
1. Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. Dolní oblast Vítkovice v Ostravě zapsaný spolek 75125285 Fajne léto v Dolních Vítkovicích 100 000 Kč 90 000 Kč 89 800 Kč 89 800 Kč 0 Kč 89 800 Kč 0 Kč 89,80 44 900 Kč 44 900 Kč 80 / 0 1. 1. - 31. 10. 2017
2. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Kosárna v Karlovicích ve Slezsku p.o. MSK 00095354 Fajne léto v kosárně a modernizace infrastruktury 222 000 Kč 199 800 Kč 199 800 Kč 98 000 Kč 101 800 Kč 199 800 Kč 0 Kč 90,00 99 900 Kč 99 900 Kč 100 / 70 1. 1. - 31. 10. 2017
3 Národní památkový ústav NKP Důl Michal v Ostravě s.p.o. MK 75032333 FAJNE LÉTO a modernizace infrastruktury 222 313 Kč 200 262 Kč 200 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 89,96 100 000 Kč 100 000 Kč 90 / 70 1. 1. - 31. 10. 2017
4. SAK Studénka, příspěvková organizace Vagonářské muzeum ve Studénce p.o. 66183561 FAJNE LÉTO a modernizace infrastruktury 299 000 Kč 250 000 Kč 178 000 Kč 100 000 Kč 78 000 Kč 178 000 Kč 0 Kč 59,53 89 000 Kč 89 000 Kč 100 / 70 1. 1. - 31. 10. 2017
5. Slezské zemské dráhy, o.p.s. Úzkokolejná dráha Třemešná - Osoblaha o.p.s. 26819856 Fajne léto na úzkokolejce a zlepšení vybavenosti a infrastruktury 227 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 84 600 Kč 115 400 Kč 200 000 Kč 0 Kč 88,11 100 000 Kč 100 000 Kč 100 / 100 1. 1. - 31. 10. 2017
6. Slezské zemské muzeum Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky p.o. MK ČR 00100595 Fajne léto 2017 177 000 Kč 159 300 Kč 159 200 Kč 89 900 Kč 69 300 Kč 90 800 Kč 68 400 Kč 89,94 79 600 Kč 79 600 Kč 80 / 100 1. 1. - 31. 10. 2017
7. VADE MECUM BOHEMIAE s.r.o. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder s.r.o. 25390953 Fajne léto na vodním mlýně Wesselsky;
část č. 1 - akce, část č. 2 - infrastruktura
252 211 Kč 199 000 Kč 199 000 Kč 99 000 Kč 100 000 Kč 110 000 Kč 89 000 Kč 78,90 99 500 Kč 99 500 Kč 100 / 100 1. 1. - 31. 10. 2017
8. Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. Železniční muzeum moravskoslezské v Ostravě o.p.s. 29452228 Fajne léto 2017 - Železnice včera, dnes i zítra; Zlepšení vybavenosti, označení a propagace muzea 200 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 95 400 Kč 84 600 Kč 180 000 Kč 0 Kč 90,00 90 000 Kč 90 000 Kč 80 / 40 1. 1. - 31. 10. 2017
Celkem 1 405 800 756 700 Kč 649 100 Kč 1 248 400 Kč 157 400 Kč   702 900 Kč 702 900 Kč  

* část A - realizace akce FAJNEHO LÉTA (povinné)
** část B - infrastruktura a revitalzace objektu (nepovinné)

frame-scrollup