Zpráva

Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu podpory financování akcí s podporou EU

pro obce do 3 tis. obyvatel

Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel - 1. skupina

Pořadové č. Žadatel Název projektu Operační program Prioritní osa Specifický cíl Celkové uznatelné náklady projektu Spolufinancování projektu ze strany žadatele dle výzvy operačního programu (v %) Spolufinancování projektu ze strany žadatele (v Kč) Maximální výše dotace z rozpočtu kraje (max. 80% ze spolufinancování ze strany žadatele) Časová použitelnost dotace Veřejná podpora Zůstatek alokace programu
1 Obec Bocanovice 535931 Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice IROP 2 2.4 11 421 469,00 Kč 10,00 % 1 142 147,00 Kč 913 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 35 087 000 Kč
2 Obec Stonava 297658 Vybudování kapacity předškolního vzdělávání v obci Stonava IROP 2 2.4 9 566 334,00 Kč 10,00 % 956 633,00 Kč 765 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 34 322 000 Kč
3 Obec Stonava 297658 Realizace úspor energie - objekt klubovny zahrádkářů Stonava OPŽP 5 5.1 851 640,00 Kč 60,00 % 510 984,00 Kč 408 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 33 914 000 Kč
4 Obec Vřesina u Hlučína 635545 Rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání - MŠ Vřesina u Hlučína IROP 2 2.4 15 417 885,00 Kč 10,00 % 1 541 788,00 Kč 1 233 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 32 681 000 Kč
5 Obec Světlá Hora 296392 Rekonstrukce požární zbrojnice v obci Světlá Hora IROP 1 1.3 5 964 759,00 Kč 10,05 % 599 475,00 Kč 477 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 32 204 000 Kč
6 Obec Šenov u Nového Jičína 60798432 Zlepšení tepelně technického stavu objektu Pošty OPŽP 5 5.1 1 960 200,00 Kč 60,00 % 1 176 120,00 Kč 940 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 de minimis 31 264 000 Kč
7 Obec Životice u Nového Jičína 48804711 Technické služby - zlepšení tepelně technických vlastností objektu OPŽP 5 5.1 1 150 080,00 Kč 60,00 % 690 048,00 Kč 552 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 30 712 000 Kč
8 Obec Životice u Nového Jičína 48804711 Kulturní dům - zlepšení tepelně technických vlastností OPŽP 5 5.1 1 960 119,00 Kč 60,00 % 1 176 071,00 Kč 940 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 29 772 000 Kč
9 Obec Tichá 298476 Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného výstražného systému ochrany… OPŽP 1 1.4 8 313 758,00 Kč 30,00 % 2 494 127,00 Kč 1 995 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 27 777 000 Kč
10 Obec Tvrdkov 576000 Snížení energetické náročnosti objektu zázemí obce stavebními úpravami OPŽP 5 5.1 2 162 790,00 Kč 60,00 % 1 297 674,00 Kč 1 038 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 26 739 000 Kč
11 Obec Rýžoviště 296325 Energetické úspory bytového domu číslo popisné 44 v Ryžovišti IROP 2 2.5 4 381 580,00 Kč 68,50 % 3 001 382,30 Kč 2 401 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 VP dle 651/2014 - bloková výjimka 24 338 000 Kč
12 Obec Kaňovice 494267 Energetické úspory obecního úřadu v Kaňovicích OPŽP 5 5.1 1 676 128,00 Kč 60,00 % 1 005 677,00 Kč 804 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 23 534 000 Kč
13 Městys Litultovice 300381 Zateplení mateřské školy Litultovice OPŽP 5 5.1 3 490 415,00 Kč 60,00 % 2 094 249,00 Kč 1 675 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 21 859 000 Kč
14 Městys Litultovice 300381 Rekonstrukce chodníků podél silnice I/46 v Litultovicích, městys Litultovice IROP 1 1.2 7 575 601,00 Kč 10,00 % 757 560,00 Kč 606 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 21 253 000 Kč
15 Obec Čeladná 296571 Chodník podél sil. II/483, Čeladná - II. Etapa IROP 1 1.2 17 174 029,42 Kč 10,00 % 1 717 403,00 Kč 1 373 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 19 880 000 Kč
16 Obec Horní Domaslavice 536008 Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu OPŽP 5 5.1 850 939,00 Kč 60,00 % 510 564,00 Kč 408 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 19 472 000 Kč
17 Obec Sedliště 297178 Mateřská škola Sedliště IROP 2 2.4 24 346 164,00 Kč 10,00 % 2 434 616,00 Kč 1 947 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 17 525 000 Kč
18 Obec Třanovice 576921 Chodník podél silnice II/474 v Třanovicích IROP 1 1.2 9 208 549,00 Kč 10,00 % 920 855,00 Kč 736 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 16 789 000 Kč
19 Obec Vysoká 296465 Oprava sportovních kabin Vysoká - Pitráně OPŽP 5 5.1 1 359 085,00 Kč 60,00 % 815 451,00 Kč 652 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 ne 16 137 000 Kč
20 Město Budišov nad Budišovkou 299898 Stavební úpravy objektu č. p. 229, Budišov n. B. OPŽP 5 5.1 4 996 305,00 Kč 60,00 % 2 997 783,00 Kč 2 398 000 Kč 1. 1. 2016 - 30. 6. 2023 de minimis 13 739 000 Kč
Celkový stav k 12. 5. 2017 (žádost o dotaci/zůstatek alokace programu) 22 261 000 Kč   13 739 000 Kč

Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel - 2. skupina

Pořadové č. Žadatel Název projektu Operační program Prioritní osa Specifický cíl Celkové uznatelné náklady projektu Spolufinancování projektu ze strany žadatele dle výzvy operačního programu (v %) Spolufinancování projektu ze strany žadatele (v Kč) Maximální výše dotace z rozpočtu kraje (max. 80% ze spolufinancování ze strany žadatele) Časová použitelnost dotace Veřejná podpora Kumulativní součet včetně projektů schválených v 1. kole
21 Obec Kyjovice 00534722 Zateplení OU Kyjovice OPŽP 5 5.1 1 951 867,00 Kč 12,05% 235 120,00 Kč 936 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 23 197 000 Kč
22 Obec Šilheřovice 00300730 Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí INTERREG CZ-PL 2 1 846 817,00 Kč 2,04% 37 682,00 Kč 147 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 23 344 000 Kč
23 Obec Slavkov 00300667 Energetické úspory objektu Základní školy ve Slavkově u Opavy - II. OPŽP 5 5.1 11 337 733,00 Kč 33,54% 3 802 640,00 Kč 3 000 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 26 344 000 Kč
24 Moravskoslezský Kočov 00576042 Energetické hodnoty objektu č.p. 67 v obci OPŽP 5 5.1 943 282,00 Kč 12,08% 113 969,00 Kč 452 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 26 796 000 Kč
25 Mikroregion Odersko 70953201 Mikroregion Odersko kompostuje - MSK OPŽP 3 3.1 2 012 030,01 Kč 3,02% 60 805,00 Kč 241 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 27 037 000 Kč
26 Obec Janovice 00493619 Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Janovice OPŽP 5 5.1 15 859 502,00 Kč 41,08% 6 515 701,00 Kč 3 000 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 30 037 000 Kč
27 Obec Otice 00300543 Komunitní centrum v Oticích IROP 2 2.1 12 038 392,00 Kč 2,00% 240 839,00 Kč 963 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 31 000 000 Kč
28 Obec Hnojník 00296678 Revitalizace obecního domu Hnojník OPŽP 5 5.1 3 413 660,00 Kč 16,06% 548 196,00 Kč 1 500 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 VP dle 651/2014 - bloková výjimka 32 500 000 Kč
29 Obec Hnojník 00296678 Přístavba, nástavba a stavební úpravy mateřské školy, č.p. 360 IROP 2 2.5 9 780 820,00 Kč 2,54% 248 081,00 Kč 730 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 33 230 000 Kč
30 Obec Staré Heřminovy 00576077 Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému obce Staré Heřminovy OPŽP 1 1.4 1 082 240,00 Kč 6,07% 65 672,00 Kč 259 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 33 489 000 Kč
31 Obec Václavovice 00297330 Energetické úspory objektu tělocvičny u ZŠ Václavovice OPŽP 5 5.1 4 185 512,00 Kč 12,00% 502 307,00 Kč 2 009 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 35 498 000 Kč
Požadavek na dotace ve 2. skupině 13 237 000 Kč Zůstatek pro náhradní projekt 502 000 Kč

Seznam náhradních projektů v rámci Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel - 2. skupina

Pořadové č. Žadatel Název projektu Operační program Prioritní osa Specifický cíl Celkové uznatelné náklady projektu Spolufinancování projektu ze strany žadatele dle výzvy operačního programu (v %) Spolufinancování projektu ze strany žadatele (v Kč) Maximální výše dotace z rozpočtu kraje (max. 80% ze spolufinancování ze strany žadatele) Časová použitelnost dotace Veřejná podpora Kumulativní součet včetně 1 a 2 kola schválených projektů
32 Obec Kateřinice 00600784 Energetické úspory objektu č.p. 194 v kateřinicích IROP 2 2.5 2 626 082,00 Kč 68,50% 1 798 866,00 Kč 1 439 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 VP dle 651/2014 - bloková výjimka 36 937 000 Kč
33 Obec Žermanice 00494259 Energetické úspory objektu obecního úřadu, Žermanice OPŽP 5 5.1 1 487 086,78 Kč 60,00% 892 252,00 Kč 713 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 37 650 000 Kč
34 Obec Melč 00300420 Energetické úspory bytového domu č.p. 168 v Melči IROP 2 2.5 4 486 423,00 Kč 68,50% 3 073 200,00 Kč 2 458 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 VP dle 651/2014 - bloková výjimka 40 108 000 Kč
35 Obec Melč 00300420 Energetické úspory bytového domu č.p. 135 v Melči IROP 2 2.5 3 318 055,00 Kč 68,50% 2 272 868,00 Kč 1 818 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 VP dle 651/2014 - bloková výjimka 41 926 000 Kč
36 Obec Dívčí Hrad 00576115 Zateplení bytových domů v Dívčím Hradě IROP 2 2.5 6 624 839,02 Kč 68,50% 4 538 015,00 Kč 3 000 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 VP dle 651/2014 - bloková výjimka 44 926 000 Kč
37 Obec Hlinka 00576107 IROP - Snížení energetické náročnosti bytových domů v Hlince IROP 2 2.5 4 124 022,00 Kč 58,00% 2 391 932,00 Kč 1 913 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 46 839 000 Kč
38 Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 00297232 Protipovodňová opatření obce Stará Ves nad Ondřejnicí OPŽP 1 1.4 4 018 132,00 Kč 30,00% 1 205 440,00 Kč 964 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 47 803 000 Kč
39 Obec Stará Ves nad Ondřejnicí 00297232 Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - stavební úpravy II OPŽP 1 1.4 29 068 429,00 Kč 10,00% 2 906 842,90 Kč 2 325 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2023 ne 50 128 000 Kč
Požadavek náhradních projektů 2. skupiny 14 630 000 Kč Celkový požadavek žadatelů 50 128 000 Kč

Seznam náhradních projektů v rámci Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel - 3. skupina

Pořadové č. Žadatel Název projektu Operační program Prioritní osa Specifický cíl Celkové uznatelné náklady projektu Spolufinancování projektu ze strany žadatele dle výzvy operačního programu (v %) Spolufinancování projektu ze strany žadatele (v Kč) Maximální výše dotace z rozpočtu kraje (max. 80% ze spolufinancování ze strany žadatele) Časová použitelnost dotace Veřejná podpora Kumulativní součet včetně 1. a 2. kola schválených projektů
40 Obec Dolní Životice 00635570 Zateplení objektu obecního úřadu v obci Dolní Životice OPŽP 5 5.1 1 925 871,00 Kč 60,00% 1 155 522,60 Kč 924 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2024 ne 51 052 000 Kč
41 Obec Chlebičov 00533947 Dotace svozového vozidla a kontejnery OPŽP 5 5.1 4 200 000,00 Kč 76,19% 3 200 000,00 Kč 2 560 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2025 ne 53 612 000 Kč
42 Obec Jeseník nad Odrou 0029796 Předcházení vzniku bioodpadů v obci Jeseník nad Odrou OPŽP 3 3.1 3 119 807,00 Kč 15,00% 467 971,00 Kč 374 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2026 ne 53 986 000 Kč
43 Obec Raduň 00300624 Přestavba objektu "Stará škola" na Obecní úřad Raduň, část zateplení OPŽP 5 5.1 2 732 956,00 Kč 60,00% 1 639 774,00 Kč 1 311 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2027 ne 55 297 000 Kč
44 Obec Veřovice 00298531 Kanalizace a ČOV obce Veřovice OPŽP 1 1.1 138 843 864,75 Kč 15,00% 20 826 580,00 Kč 3 000 000 Kč 1.1.2016 - 30.6.2027 ne 58 297 000 Kč
Požadavek náhradních projektů 3. skupiny 8 169 000 Kč Celkový požadavek žadatelů 58 297 000 Kč
frame-scrollup