Zpráva

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 a Účetní závěrka k rozvahovému dni 31. 12. 2017

Na webových stránkách kraje je zveřejněn Návrh závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2017. Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2017 mohou občané uplatňovat písemně prostřednictvím podatelny krajského úřadu do 13. 6. 2018 (do 17 hodin) nebo ústně na zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 6. 2018.

Na webových stránkách kraje je dále zveřejněna Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

frame-scrollup