Zpráva

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 a Účetní závěrka k rozvahovému dni 31. 12. 2018

Na webových stránkách kraje je zveřejněn Návrh závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2018. Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2018 mohou občané uplatňovat písemně prostřednictvím podatelny krajského úřadu do 12. 6. 2019 (do 17 hodin) nebo ústně na zasedání zastupitelstva kraje dne 13. 6. 2019.

Na webových stránkách kraje je dále zveřejněna Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2018.

frame-scrollup