Zpráva

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 a Účetní závěrka k rozvahovému dni 31. 12. 2019

Na webových stránkách kraje je zveřejněn Návrh závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2019. Připomínky k návrhu závěrečného účtu za rok 2019 mohou občané uplatňovat písemně prostřednictvím podatelny krajského úřadu do 3. 6. 2020 (do 17 hodin) nebo ústně na zasedání zastupitelstva kraje dne 4. 6. 2020.

Na webových stránkách kraje je dále zveřejněna Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2019.

frame-scrollup