Zpráva

Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Maximální výše oprávněných provozních nákladů (v Kč) Požadovaná výše dotace (v Kč)  Schválená výše dotace Komentář
Celkem
Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
1 Astrid, o.p.s. 28594622 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace Ostrava 7338931 sociální rehabilitace 0 3 528 700 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
2 Česká unie neslyšících 00675547 spolek CSS ČUN Ostrava SAS 1281600 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0 135 260 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
3 Česká unie neslyšících 00675547 spolek Tlumočnická služba ČUN 4358523 tlumočnické služby 0 77 213 0 0 Poskytování sociální služby není v souladu se SPRSS MSK na léta 2015 - 2020.
4 Jana Zedková 60304995 fyzická osoba podnikající Chráněné bydlení Albinna 5167933 chráněné bydlení 0 925 000 0 0 Nesplněna podmínka dle SPRSS MSK na léta 2015-2020 pro vstup do krajské sítě stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
5 SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 24135160 akciová společnost SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. 4219200 domovy se zvláštním režimem 0 3 268 500 0 0 Nesplněna podmínka dle SPRSS MSK na léta 2015-2020 pro vstup do krajské sítě stanovující minimální spoluúčast obcí na financování oprávněné provozní ztráty.
6 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Terénní program SRNM Olomouc + Rýmařov 8450481 terénní programy 0 561 000 0 0 Nesplněna podmínka dle SPRSS MSK na léta 2015-2020 pro vstup do krajské sítě stanovující požadavek samostatné registrace pro území MSK.
Celkem 0 8 495 673 0 0
frame-scrollup