Zpráva

Nezvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí

Nezvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje v odvětví sociálních věcí účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadateli

Pozn.: Je uvedena pouze služba, na kterou byla podána žádost dofinancování v termínu od 1. 11. 2015 do 10. 11. 2015

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Schválené zvýšení příspěvku na provoz zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 a usnesením č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 3559424 domovy pro osoby se zdravotním postižením 9 095 000 230 000 0 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
Celkem 9 095 000 230 000 0    
frame-scrollup