Zpráva

Organizační řád krajského úřadu

Organizační řád Krajského úřadu Moravskoslezského kraje platný od 1. 4. 2020.

Tento organizační řád je závazný pro zaměstnance zařazené do krajského úřadu.

frame-scrollup