Zpráva

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Kód programu: ŽPZ/04/2017

Rada kraje na své schůzi dne 26. 9. 2017 usnesením č. 21/1914 schválila následující podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádost o dotaci lze podat výhradně prostřednictvím datové schránky:
název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

Podmínky

Podmínky dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Přílohy

frame-scrollup