Zpráva

Počet služebních psů obecní /městské policie a jejich psovodů v rámci Moravskoslezského kraje

Informace poskytl: 14. 11. 2019, Mgr. Michal Swider; odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 25. 11. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace týkající se aktuálního počtu služebních psů a psovodů aktivně sloužících u jednotlivých obecních/městských policií v Moravskoslezském kraji a informace o aktuálním využití těchto služebních psů a jejich využití při spolupráci s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému, zejména tedy s Policií České Republiky.

Poskytnuté informace:
Žadateli byla odpověď poskytnuta  přípisem č. j. MSK 158538/2019 ze dne 14. 11. 2019, který je vč. přílohy uložen níže.

frame-scrollup