Zpráva

Počet žádostí ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů došlých v roce 2017 na KÚ MSK

Informace poskytl: 6. 3. 2018, Mgr. Filip Kokeš, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 6. 3. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o počtu žádostí ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., které Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel v roce 2017.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 32003/2018 ze dne 6. 3. 2018 sděleno, že v roce 2017 neobdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje žádnou žádost ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

frame-scrollup