Zpráva

Podklady ke zvolení karty ODIS

Informace poskytla: 22. 4. 2016, Ing. Silvie Mošová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 25. 4. 2016

Předmět žádosti:
Dodání podkladů ke zvolení karty ODIS jako nosiče dlouhodobé a krátkodobé jízdenky v Moravskoslezském kraji.

Jedná se o informace o tom, jakým způsobem byl vybrán dodavatel karty, jak byly nastaveny podmínky fungování, technické parametry a zadání. Kdo zadání a průběh schvaloval.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo v přípisu MSK č. j. 49483/2016 sděleno:

Projekt BČK ODISka byl Moravskoslezským krajem zahájen v roce 2009 na základě dokumentu z roku 2008, jeho praktická realizace však probíhá postupně až od roku 2011.

K dotazu ve věci způsobu vybrání dodavatele BČK ODISka uvádíme, že podstatou projektu BČK ODISka je v zásadě zachování současného stavu, kdy jednotliví dopravci emitují vlastní bezkontaktní karty s odpovídajícím standardem tzv. „Strukturou bezkontaktní čipové karty Moravskoslezská karta“, které jsou kompatibilní v rámci celého systému ODIS vzájemně u všech zapojených dopravců a kromě vlastních specifických aplikací obsahují povinné aplikace, tj. společná elektronická peněženka pro placení jednotlivého jízdného ODIS a společný prostor pro nahrávání dlouhodobých časových jízdenek ODIS. Činnosti jednotlivých dopravců v rámci předmětného projektu spočívají zejména ve vlastní obnově odbavovacího zařízení a právě ve vlastní emitaci vlastních karet dle výše uvedených požadovaných standardů.

K dotazu ve věci způsobu nastavení podmínek fungování, technických parametrů a zadání uvádíme, že dva dokumenty popisující komplexní strukturu karetního systému BČK ODISka byly pořízeny společností Koordinátor ODIS s. r. o. v návaznosti na zadání valnou hromadou společníků, která se konala dne 26. 6. 2008. Ve společnosti Koordinátor ODIS s. r. o. jsou ustaveni dva společníci Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti.

Dva výše uvedené dokumenty dodala společnost XT Card. a. s., která zvítězila ve výběrových řízeních uskutečněných dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

"Zpracování celkové architektury Programu Moravskoslezské karty včetně zpracování zadávací dokumentace pro budoucí realizaci Projektu Moravskoslezské karty", přičemž předmět zakázky je uveden v příloze č. 1.

"Zpracování technické dokumentace projektu jednotné bezkontaktní čipové katy pro užití ve veřejné dopravě na celém území Moravskoslezského kraje a vytvoření pilotního a testovacího prostředí“, přičemž předmět zakázky je uveden v příloze č. 2.

frame-scrollup