Zpráva

Podpora technických a přírodovědných aktivit

v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (ŠMS/M)

Rada kraje na své schůzi dne 27. 11. 2018 usnesením č. 51/4643 schválila podmínky dotačního programu Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (ŠMS/M) pro rok 2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře:

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 2. 1. 2019 - 8. 1. 2019 včetně.

Kontakt:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů

Podmínky

Přílohy

frame-scrollup