Zpráva

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže

Rada kraje na své schůzi dne 7. 11. 2017 usnesením č. 24/2142 schválila podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz/

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 11. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.

Kontakt:

Dotazy týkající se elektronického podání:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Podmínky:

Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2018

Přílohy:

frame-scrollup