Zpráva

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018

Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2016 usnesením č. 8/616 schválila podmínky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 3. 4. 2017 do 10. 4. 2017.

Kontakt:

Mgr. Andrea Matějková, tel.: 595 622 337, e-mail: andrea.matejkova@msk.cz

Podmínky:

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2017/2018

Přílohy:

frame-scrollup