Zpráva

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Rada kraje na své schůzi dne 5. 12. 2017 usnesením č. 26/2369 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21" pro rok 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, útvar podpory řízení.

Lhůta pro podávání žádostí je od 15. 1. 2018 do 26. 1. 2018 včetně.

Kontakt:

Mgr. Petr Strakoš
útvar podpory řízení
tel. 595 622 697
e-mail: petr.strakos@msk.cz

Podmínky

Pdomínky programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Přílohy

frame-scrollup