Zpráva

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Rada kraje na své schůzi dne 27. 11. 2018 usnesením č. 51/4577 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, útvar podpory řízení. Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 14. 1. 2019 do 25. 1. 2019

Kontakt

Mgr. Petr Strakoš, tel. 595 622 697, e-mail: petr.strakos@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e‑mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21

Seznam příloh

frame-scrollup