Zpráva

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2017

Rada kraje na své schůzi dne 22. 12. 2016 usnesením č. 4/269 schválila následující podmínky dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Lhůta pro podávání žádostí je od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně.

Podmínky programu

Podmínky dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje" pro rok 2017

Kontakt:

pro dotační titul č. 1:
Mgr. Petra Veličková
tel.: 595 622 414
e-mail: petra.velickova@msk.cz

pro dotační tituly č. 2 a 3:
Mgr. Petr Strakoš
tel.: 595 622 697
e-mail: petr.strakos@msk.cz

Přílohy

frame-scrollup