Zpráva

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017

Rada kraje na své schůzi dne 25. 2. 2016 usnesením č. 92/7221 schválila podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 1. 4. 2016 do 8. 4. 2016.

Kontakt:

Bc. Ivana Odstrčilíková, tel.: 595 622 441, e-mail: ivana.odstrcilikova@msk.cz

Podmínky:

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017

Přílohy:

frame-scrollup