Zpráva

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018

Rada kraje na své schůzi dne 30. 5. 2017 usnesením č. 14/1175 schválila podmínky dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 3. 7. 2017 do 14. 7. 2017.

Kontakt:

Mgr. Petra Veličková, tel.: 595 622 414, e-mail: petra.velickova@msk.cz

Podmínky:

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018

Přílohy:

frame-scrollup